Komiksy edukacyjne, reklamowe, humorystyczne. Zarówno długie, jak i krótkie formy, również z udziałem bohatera marki. Pomoc przy pisaniu scenariuszy / copywriting. Styl Cartoon. 

Educational, advertising and humorous comics, in either long or short formats. Can also be with the participation of the Brand Hero. Help with script writing / copywriting.