top of page

Brand Hero / bohater marki, to znakomite narzędzie do komunikacji zewnętrznej (klienci, dostawcy, współpracownicy) oraz wewnętrznej (pracownicy). Można dzięki niemu w przystępny sposób objaśnić skomplikowane otoczenie firmy, procesy produkcji, reklamować usługi, przekazywać informacje pracownikom, składać życzenia... :)  Projekty wykonywane techniką wektorową. Styl Cartoon.

Brand Hero is an excellent tool for external (customers, suppliers, associates) and internal (employees) communication. A Brand Hero can explain the sometimes-complex company or workplace environment, illustrate production processes, advertise services, provide information to employees, or even send greetings or congratulations.

bottom of page