top of page

Krótkie filmy animowane dla firm, wykonywane w technice 2d, Explainer Video  whiteboard.  Filmy z profesjonalnym lektorem

oraz ścieżką dźwiękową. Pomoc przy pisaniu scenariuszy / copywriting. Styl Cartoon. 

Short animated films for companies or any organisation, made in 2d, Explainer Video whiteboard. Films with a professional teacher and soundtrack. Help with script writing / copywriting.